23 ก.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดงานวันเกษียณอายุราชการให้คุณครูจำเนียร บุญมา โดยมีการบายศรีสู่ขวัญและการแสดงจากนักเรียน

21 ส.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมมากมาย ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกสนาน

9 ส.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ส.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

31 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

26 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

24 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน

23 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กับชุมชน และหน่วยงานราชการอื่นๆในท้องถิ่น

15 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร ได้พานักเรียนเข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2

>>> ดูข่าวทั้งหมด คลิก!!! <<<


เกษียณครูจำเนียร
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันวิทยาศาตร์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันแม่แห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันแม่สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันไหว้ครู2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เทศบาลพ่นยุง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

>>> ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิก!!! <<<

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang