31 พฤษภาคม 2567 : > ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผู้อำนวยการปฏิญญา ศรีสุข และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองสอ โดยนักเรียนร่วมฟ้อนรำกับขบวนแห่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถต่อชุมชน
30 พฤษภาคม 2567 : > ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ต้อนคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เรื่องระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์และระบบเช็คชื่อในชั้นเรียนออนไลน์ นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์และคณะครูร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
27 พฤษภาคม 2567 : > ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดยรองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นายสถาพร ภูบาลเช้า และคณะศึกษานิเทศ ได้ให้คำแนะนำและพบปะพูดคุยกับนักเรียน
17 พฤษภาคม 2567 : > ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เทอม 1/2567 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และได้มีการให้ผู้ปกครองและนักเรียนพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาเพื่อทำความรู้จักกัน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน
15 พฤษภาคม 2567 : > ประกาศรายชื่อ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ รายละเอียด-->>> คลิกที่นี่
10 เมษายน 2567 : > ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม รายละเอียด-->>> คลิกที่นี่
07 เมษายน 2567 : > ประกาศรับสมัคร รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ รายละเอียด-->>> คลิกที่นี่
28 มีนาคม 2567 : > ประกาศรับสมัคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ รายละเอียด-->>> คลิกที่นี่
18 มีนาคม 2567 : > ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผู้อำนวยการปฏิญญา ศรีสุข และคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรหนองสอพิทยาคม
15 มีนาคม 2567 : > ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแอพพลิเคชั่นเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ nongso online system กิจกรรมหน้าเสาธงและเช็คชื่อเข้าเรียน
14 มีนาคม 2567 : > ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ได้จัดให้มีการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โดยมีรองผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้
28 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัิติธรรม เรียนรู้คุณธรรมต่างๆ จะพระสงฆ์ เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดประชานิยม
27 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความยินดี โดยมีผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้กำลังใจ ถ่ายภาพในครั้งนี้
23 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมให้สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 อำลาตำแหน่งและมอบงานให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 จากนั้นมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน 2566 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับการทำงานที่ผ่านมา
20 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำนักเรียนเข้าค่ายอาสาปันภาษา ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 2 โดยมีหลายโรงเรียนเข้าร่วมในการค่ายครั้งนี้
19-20 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดอบรมค่ายปรับพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายและอื่นๆ ของนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคมโดยการสรุปข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น nongso online system โดยงานบริหารงานทั่วไปได้จัดทำขึ้น โดยให้นักเรียนได้ฝึกการสร้างสมาธิ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เวลา 2 วัน 1 คืน
16 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยให้นักเรียนทุกคน ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประกาศผล ปรากฎว่า พรรค รวมใจสร้าง น.ค. เบอร์ 2 เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน 64 เสียง ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความตื่นเต้น
14 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดอบรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอ และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเครือข่ายและจุดเสี่ยงบริเวณใกล้โรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในวันวาเลนไทน์
14 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยรองปฏิญญา ศรีสุข คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าแนะแนวโรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อให้นักเรียน ป.6 และม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับช้้น ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
13 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยรองปฏิญญา ศรีสุข คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าแนะแนวโรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อให้นักเรียน ป.6 และม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับช้้น ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
12 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยรองปฏิญญา ศรีสุข คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าแนะแนวโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เพื่อให้นักเรียน ป.6 และม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับช้้น ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
2 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว โดยมีโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษาร่วมด้วย ซึ่งมีกิจกรรม เดินทางไกล ฐานผจญภัย กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และอื่นๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีลูกเสือ เนตรนารี
29 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ รองผู้อำนวยการปฏิญญา ศรีสุขและคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวนการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ
26 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับทราบแนวทางในการจัดการขยะภายในโรงเรียน มีกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน
25 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 25 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ศน.อินทิรา พันสดชูแสงรัตน์ และศน.ดร.วราภรณ์ บุ่งวิเศษให้คำแนะนำ สอบถามข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
24 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 24 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการตรวจสอบภายในงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำ ตรวจงานพัสดุและการเงิน เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
22 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 22 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นำโดยนายสถาพร ภูบาลเช้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินอย่างดีเยี่ยม
22 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 22 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ คณะครูและนักเรียน ร้อยดวงใจให้กำลังใจรองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาอย่างดีเยี่ยม
17 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 17 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยมีคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ และคณะครู ทำการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ประจำเดือนธันวาคม ผลการประเมินทุกห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเด่น
16 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 16 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนอนุกูลนารี โดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา นำ คณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
3 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 3 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทำบุญได้เป็นอย่างดี
28 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์เป็นประธานและร่วมกิจกรรมกับครูนักเรียน โดยจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกชั้นเรียนตอบคำถามรับรางวัลและกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย
15 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ดอกติ้วเกมส์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะทางด้านกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสามัคคี การแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ โดยแต่ละสีก็ได้แสดงถึงศักยภาพให้ชุมชนได้เห็นถึงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยม
4 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พิมพร ผาพรม จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและคุณครุชุมพล ชารีแสน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
1 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมวันลอยกระทง โดยร่วมขบวนแห่จากจุดเริ่มต้นไปยังวัดประสิทธิ์ไชยาราม มีการแสดงของนักเรียนโดยการฟ้อนรำเพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน วัด เทศบาล
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการและคุณครูยุทธพล คำโสภา ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียน โดยเฉพาะการไปลอยกระทงในตอนกลางคืนของนักเรียน ได้ให้ข้อคิดและความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสพม.กาฬสินธุ์และโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลืออื่นๆให้กับนักเรียน
22 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ประกอบพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 6
15 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด KYT มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอลรายการพหุปัญญา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีอันดับที่ 1- 3 ในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนมีพฤติกรรมดีน่าชื่นชม
10 พฤศจิกายน 2566: > ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้รางวัลระดับ ดีเด่น และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวด KYT (Kiken Yoshi Training ) ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
30 ดุลาคม 2566: > ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงาน(PA) ด้วย Google Site เพื่อให้คุณครูสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตนเองสำหรับการเผยแพร่ผลงานต่างๆ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมดอกติ้วเกมส์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม5ธันวาคม2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลอยกระทง2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "แนะนำโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2565"

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang