3 ก.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร เป็นประธานในพิธี

29 มิ.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและ จริยธรรมสำหรับนักเรียน ณ วัดอินทรประทานพร หรือวัดภูปอ

26 มิ.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

13 มิ.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการขอบคุณคุณครูที่สอนวิชาความรู้ให้กับนักเรียน

8 มิ.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยนำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมขบวนกับหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น

6 มิ.ย. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลหนองสอ ได้นำสารมาพ่นเพื่อกำจัดยุง ภายในบริเวณโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เสมอมา

22 พ.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดให้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของครู นำโดยผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร

>>> ดูข่าวทั้งหมด คลิก!!! <<<


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันต่อต้านยาเสพติด2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันไหว้ครู2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เทศบาลพ่นยุง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

>>> ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิก!!! <<<

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang