22 ก.พ. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม.3 และม.6 ด้วยครับ

6 ก.พ. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองสอพิทยาคมมีกิจกรรมมากมาย

30 ม.ค. 2562 : > เนื่องในโอกาสมีคุณครูคนใหม่มาประจำที่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ในวันนี้ ท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้คุณครูคนใหม่แนะนำตัวกับนักเรียน

22 ม.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมได้มอบเงินสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับคัดเลือก โดยให้ผู้ปกครองของนักเรียนมารับด้วยตนเองพร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษา

3 ม.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับ

3 ม.ค. 2562 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับ

>>> ดูข่าวทั้งหมด คลิก!!! <<<


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ยินต้อนรับสู่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม สำหรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ของหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

>>> ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิก!!! <<<

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang