ข้อมูลนักเรียนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 2565