กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนของเราทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันมาฆบูชา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กศน.เคลื่อนที่ ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!