กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนของเราขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ที่ให้คำแนะนำในการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมครับ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!


ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าและคณะผู้ร่วมทำบุญผ้าป่า เพื่อการศึกษาและสร้างป้ายโรงเรียนของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เป็นอย่างสูง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!


กีฬาภายในของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม สนุกสนานไม่แพ้ใคร
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!