วันแม่แห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันแม่สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันไหว้ครู2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เทศบาลพ่นยุง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ยินต้อนรับสู่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม สำหรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ของหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

เข้าค่ายพุทธธรรมประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมีการจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์พร้อมทั้งแลกของขวัญ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

มอบเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กีฬาสีโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประจำปี 2561 (กล้องครูภานุพงค์)
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
กีฬาสีโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประจำปี 2561 (กล้องครูเจียม)
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ประเมินการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันวชิราวุธ 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วิดีโองานวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
ดูวิดีโอทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ร่วมกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไท ครั้งที่ 1 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

อบรมต้านยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันแม่แห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดประสิทธิ์ไชยาราม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

อบรมวิทยฐานะครู
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

วันไหว้ครู ประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!