2 มี.ค. 2561 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

9 ก.พ. 2561 : > ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 แผ่น

2. สำเนาสูตรจิบัตรจำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (นักเรียน, บิดา,มารดา ,ผู้ปกครอง)

4. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ เวลา 8.30 - 15.30


5 ก.พ. 2561 : > ขอขอบคุณ กศน.เคลื่อนที่ ที่มาให้ความรู้ด่างๆ กับนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ในวันนี้นะครับ

5 ก.พ. 2561 : > ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ขอให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ณ ห้องสมุด โรงเรียนหนองสอพิทยาคมนะครับ

5 ก.พ. 2561 : > ขอขอบพระคุณ คุณครู กรณษา อ่อนณะนัย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน

18 ม.ค. 2561 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ร.ต.ต. ดร. กฤตภาส. มาเลิศพรสกุล. อาจารย์สอน โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ. อาจารย์สอนหลักสูตรผู้กำกับและสถาบันกวดวิชาดาวเงินนายร้อย. แพทย์พยาบาล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุน ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.ณ ห้องศูนยเรียนรวม

12 ม.ค. 2561 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจะมีการเข้าค่ายลูกเสือ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว(สวนสะออน) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับ


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันมาฆบูชา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กศน.เคลื่อนที่ ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ขอกราบขอบพระคุณ ร.ต.ต. ดร. กฤตภาส. มาเลิศพรสกุล. อาจารย์สอน โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ. อาจารย์สอนหลักสูตรผู้กำกับและสถาบันกวดวิชาดาวเงินนายร้อย. แพทย์พยาบาล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุน อีกทั้งยังมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 18 มกราคม 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!


ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ที่ให้คำแนะนำในการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมครับ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!


ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าและคณะผู้ร่วมทำบุญผ้าป่า เพื่อการศึกษาและสร้างป้ายโรงเรียนของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เป็นอย่างสูง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!


กีฬาภายในของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม สนุกสนานไม่แพ้ใคร
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!