27 มีนาคม 2566 : > วันที่ 27 มี.ค. 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนหนองสอพิทยานคมตามตัวชี้วัดของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองพงศพล คำโสภาและคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคมร่วมประชุมในครั้งนี้
22 มีนาคม 2566 : > วันที่ 22 มี.ค. 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงรียนโดยมีผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์และคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคมร่วมกันจัดทำแผนในครั้งนี้
16 มีนาคม 2566 : > วันที่ 16 มี.ค. 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้หลักสูตรโรงเรียนหนองสอพิทยาคมมีความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนให้มากที่สุด โดยมีผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา และคณะครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้
1 มีนาคม 2566 : > วันที่ 1 มี.ค. 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการตรวจเยี่ยมการจัดสอบ โดยท่าน ศึกษานิเทศก์ไวยวิทย์ มูลทรัพย์และศึกษานิเทศก์ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ ได้ให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการควบคุมการสอบในครั้งนี้
13 มกราคม 2566 : > แจ้งหยุดเรียน วันที่ 16 มกราคม 2565 เนื่องด้วยคุณครูจะไปร่วมกิจกรรมงานวันครู ที่โรงเรียนอนุกูลนารี รายละเอียดตามประกาศข้างต้น
10 มกราคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำเทอม 2/2565 โดยนิมนต์พระ 3 รูปมาเทศนาและอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นักเรียนได้เรียนรู้ในพระธรรมคำสอน คุณธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
10 มกราคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีพระจำนวน 7 รูป มารับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1 มกราคม 2566 : > ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดบันดาลให้ท่านพบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปี 2566
29 ธันวาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยมีผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมการแลกของขวัญทั้งครูและนักเรียน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
29 ธันวาคม 2565 : > เทศบาลตำบลหนองสอได้จัดให้มีพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลฯ โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนหนองสอพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
28 ธันวาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บ้านสว่าง ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนในชุมนุมจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
23 ธันวาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบ authen- tication เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการสร้างระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ โดยให้คณะครูทุกท่านเรียนรู้ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงออนไลน์ เพื่อนำไปใช้งานจริงในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
30 พฤศจิกายน 2565 : > เนื่องด้วยจัดโครงการนำคณะครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน จึงขอประกาศหยุดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ที่ 1 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศข้างต้น
23 พฤศจิกายน 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
11 พฤศจิกายน 2565 : > เนื่องด้วยจัดโครงการนำคณะครูไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอประกาศหยุดเรียนในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามประกาศข้างต้น
10 พฤศจิกายน 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ด้วยความยินดียิ่ง
1 พฤศจิกายน 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ เทอม 2/2565 นะครับ

กิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายบ้านหนองสอ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมจิตอาสา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมประชุมระบบเช็คชื่อออนไลน์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมอมรมโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมนั่งสมาธิ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันไหว้ครู
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมฟังธรรมะ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม MOU แก้ไขรถเสียงดัง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "แนะนำโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2565"

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang