13 กรกฎาคม 2564 : > ประกาศ!! แจ้งเรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากรูปแบบ Onsite เปลี่ยนเป็น Onhand หรือ Online ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2564 - 27 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศ
29 มิถุนายน 2564 : > ประกาศ!! แจ้งเรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากรูปแบบ Onsite เปลี่ยนเป็น Onhand หรือ Online ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2564 -13 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศ
28 พฤษภาคม 2564 : > เปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นะครับ นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตามปกติ ( นักเรียนหรือในครอบครัวมีผู้ที่มาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด ให้กักตัวที่บ้านโดยไม่ต้องมาโรงเรียน จะไม่นับเป็นการขาดเรียนจนกว่าจะครบ 14 วัน )
25 พฤษภาคม 2564 : > เตรียมตัวเปิดเทอมกันนะเด็กๆ รอประกาศเปิดเทอมอย่างเปิดทางการอีกทีนะเด็กๆ
17 มีนาคม 2564 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องศูนย์เรียนรวม

>>> ดูข่าวทั้งหมด คลิก!!! <<<


กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันคริสมาสต์และทำบุญตักบาตรปีใหม่ (กล้อง1)
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

นักเรียนเข้าค่ายภพดาว ณ ค่ายสมอทอง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ลูกเสือเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายสมอทอง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

รับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทัศนศึกษาระยอง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

คริสต์มาสและปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang