24 มิถุนายน 2565 : > เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เชิญชวนสวมเสื้อสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด และในวันนี้รองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา นำครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด บริเวณหน้าเสาธง
16 มิถุนายน 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร เป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความรักระหว่างครูกับศิษย์
19 พฤษภาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีผู้อำนวยการวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร เป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา กล่าวตอนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนกับเรา เราจะดูแลให้ดีที่สุดครับ
18 พฤษภาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการนิเทศ สพม.กาฬสินธุ์ นำโดยท่านภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์และคณะ
17 พฤษภาคม 2565 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ เทอม 1/2565 นะครับ

>>> ดูข่าวทั้งหมด คลิก!!! <<<


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมนั่งสมาธิ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันไหว้ครู
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมฟังธรรมะ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม MOU แก้ไขรถเสียงดัง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ2564
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang