25 พฤษภาคม 2564 : > เตรียมตัวเปิดเทอมกันนะเด็กๆ รอประกาศเปิดเทอมอย่างเปิดทางการอีกทีนะเด็กๆ
17 มีนาคม 2564 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องศูนย์เรียนรวม